JDRFCymru

Cymru

Croeso i JDRF.

Mae’r JDRF yn bodoli i wella, trin ac atal Math 1 Diabetes. Ni yw prif gyllidwr elusennol y byd i ymchwil Math 1 Diabetes.

Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau gwybodaeth ac addysgol i bobl gyda’r cyflwr, eu teuluoedd, swyddogion proffesiynol gofal iechyd ac ysgolion. Mae'r tudalennau gwe canlynol ar gael yn Gymraeg.

Ynglŷn â diabetes math 1

Os ydych chi neu rhywun sy’n agos atoch chi wedi cael gwybod yn ddiweddar bod diabetes math 1 arnoch, mae gwneud yn siŵr eich bod yn cael gwybodaeth am y cyflwr yn holl bwysig.

Beth sy’n achosi diabetes math 1?

Os ydych newydd gael gwybod bod diabetes math 1 arnoch, mae’n naturiol i chi bendroni pam bod hyn wedi digwydd i chi?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng diabetes math 1 a diabetes math 2?

Mae’n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng diabetes math 1 a diabetes math 2.

Digwyddiadau mewn Cymru

Discovery Days, One Walk, One Fun Run a mwy

Codi arian i JDRF

Helpwch ni i greu dyfodol sy’n rhydd o Diabetes Math 1. Ymunwch â ni i ddod o hyd i iachâd.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Miranda Burdett (Regional Fundraiser for Wales)
JDRF, 5th Floor, Queens Gate
121, Suffolk Street, Queensway
Birmingham
B1 1LX

Ffôn: 07908 155605 / 0121 685 7102
Ebost: wales@jdrf.org.uk